Beartas Príobháideachais

Beartas Príobháideachais

Oifig Bhainistithe na mBóithre i gComhairle Contae Dhún na nGall a dhéanann cothabháil ar an suíomh gréasáin seo. Tá meas ag Comhairle Contae Dhún na nGall ar do phríobháideachas agus ní bhaileofar aon sonraí fút ar an suíomh gréasáin seachas sa chás go mbeidh cead soiléir tugtha agat. Caithfear le haon fhaisnéis a ghéilleann tú de réir na gcaighdeán is airde slándála agus rúndachta, de réir na nAchtanna um Chosaint Sonraí, 198-2018.

Is féidir Ráiteas Príobháideachais Chomhairle Contae Dhún na nGall a léamh anseo