Teagmháil

Teagmháil

Réigiún an Deiscirt

Tionscadal Náisiúnta Éifeachtúlacht Fuinnimh na Soilse Poiblí (PLEEP) – Foireann Réigiún an Iar-Dheiscirt
Comhairle Contae Chorcaí
Halla an Chontae
Corcaigh T12 R2NC

Tel: +353(0)21 428 5517
Web: www.corkcoco.ie

Réigiún an Oirthir

Tionscadal Náisiúnta Éifeachtúlacht Fuinnimh na Soilse Poiblí (PLEEP) –Foireann Réigiún an Oirthir
Comhairle Contae Chill Chainnigh
1ú Urlár, Halla na Cathrach,
An tSráid Ard, Cill Chainnigh

Tel: +353(0)56 779 4363
Web: www.kilkennycoco.ie

Réigiún an Iar-Thuaiscirt

Tionscadal Náisiúnta Éifeachtúlacht Fuinnimh na Soilse Poiblí (PLEEP) – Foireann Réigiún an Iar-Thuaiscirt
Áras an Chontae
An Meal
Caisleán an Bharraigh
Co. Mhaigh Eo F23 WF90

Tel: +353(0)94 906 4000
Web: https://www.mayo.ie

Suíomhanna Gréasáin an Tionscadail

Beidh suíomh gréasáin ag gach tionscadal réigiúnach a chuirfidh eolas ar fáil faoin tionscadal réigiúnach agus an dul chun cinn ann. Tá na suíomhanna réigiúnacha ar fáil ar na naisc a leanas: