Maidir leis an tionscadal

Maidir leis an tionscadal

Maidir leis an tionscadal

Tá an t-iarfheistiú go soilse LED níos fearr don aeráid, tá sé níos saoire agus is fearr an solas. Is féidir leis na nithe a leanas a dhéanamh
  • Úsáid fuinnimh a ghearradh ina dhá leath agus astaíochtaí CO2 a laghdú
  • Cabhrú le hÉirinn ár spriocanna reachtúla a bhaint amach maidir leis an éifeachtúlacht fuinnimh
  • Laghdú 55% a dhéanamh ar chostais fuinnimh agus chothabhála

Cur chuige náisiúnta

Tá aon údarás áitiúil agus fiche ag glacadh páirte i dTionscadal Éifeachtúlacht Fuinnimh na Soilse Poiblí chun nuashonrú LED a dhéanamh ar a soilse poiblí.

Déanfaidh an tionscadal nuashonrú ar timpeall 205,000 solas poiblí le hinfheistíocht €150 milliún. Faoi láthair caitheann na soilse seo 123 kWh d’fhuinnimh in aghaidh na bliana.

Nuair a bheidh sé críochnaithe, i ngeall ar an tionscadal ní chaithfear 20,000 tonna den CO2 sa bhliain, sábhálfar 68kWh den fhuinneamh, agus beidh coigilteas €12m ar chostais fuinnimh agus chothabhála ann do na húdaráis áitiúla.

Conas atá an tionscadal á
bhainistiú?

Tá an tionscadal á leathadh amach ar bhonn réigiúnach agus údárás amháin i gceannas ar an leathadh amach i ngach ceann de na trí réigiún. Beidh tacaíocht ar fáil ó Oifig Bhainistíochta na mBóithre (RMO), seirbhís chomónta ag na húdaráis áitiúla. Ceapfaidh gach údarás ceannais conraitheoir a chuirfidh an t-iarfheistiú i gcrích, tar éis próiseas tairisceana. Is é Réigiún an Deiscirt is túisce a thósóidh an próiseas, agus Réigiúin an Oirthir agus an Iar-Thuaiscirt ina dhiaidh sin.

Cé na húdaráis áitiúla a bheidh rannpháirteach?

Tá aon údarás áitiúil agus fiche rannpháirteach sa Tionscadal Éifeachtúlacht Fuinnimh Soilse Poiblí seo (PLEEP).

Déanfar iarfheistiú ar 77,000 solas faoi bhainistiú Chomhairle Contae Chorcaí

Managed by Mayo County Council 45,000 lights to be retrofitted